Entries from May 2014 ↓

Napad na sistem videonadzora i naplatnu kućicu

vypálené-napájení-mýtné-brány_113

Nadahnulo nas je nekoliko izjava koje su nedavno potresli reformistički stereotipni anarhistički pokret. Nadodajemo iduću Mreži Revolucionarnih Ćelija. Najprije smo napali sistem videonadzora. Prouzročili smo materijalnu štetu strukturama i biznisu koji zarađuje na madgledanju osoba. Pored toga, smatramo da se videonadzor koristi kao alibi protiv direktne akcije. Kamere nisu svemoćne. Continue reading →

Atak na kamerę i budki opłat autostradowych

vypálené-napájení-mýtné-brány_113

Zainspirowało nas kilka komunikatów, które ostatnio zakłóciły konwencjonalny reformizm ruchu anarchistycznego. Dodajemy więc nasz własny w ramach Sieci Komórek Rewolucyjnych. Naszą pierwszą akcją był atak na monitoring. Udało nam się zadać materialne zniszczenia strukturom i biznesowi, który bogaci się dzięki obserwowaniu ludzi. Co więcej uważamy, że obecność kamer wykorzystywana jest w ruchu jako alibi przeciwko akcji bezpośredniej. Jednak kamery nie są wszechmocne. Continue reading →

Attack on camera and toll booth

vypálené-napájení-mýtné-brány_113

We were inspired by several communiques that recently disrupted the reformist stereotypical anarchist movement. We add the following to the Network Revolutionary Cells. Our first act was an attack on CCTV. We caused material damage to structures and businesses that benefit from watching people to gain profit. Furthermore, we believe that CCTV is used as an alibi against direct action. Cameras are not omnipotent.

Continue reading →

Komuniké: Útok na kamery

vypálené-napájení-mýtné-brány_113

Nechali jsme se inspirovat několika komuniké, která v poslední době narušily reformistické stereotypní anarchistické hnutí. Přidáváme se tímto k Síti revolučních buněk. Naším prvním činem byl útok na kamerový systém. Způsobili jsme materiální škodu strukturám a firmám, které těží a bohatnou ze sledování lidí. Dále se domníváme, že kamerové systémy slouží jako alibi k tomu, proč nedělat přímé akce. Kamery však nejsou všemocné.

Continue reading →