Entries Tagged 'Komuniké' ↓

Výzva: Sabotujte tažení těch hajzlů!

Je vidno, že represivní tažení na anarchistické hnutí nepřestává. Příkladů je dost: Kauza Fénix v Česku, případ Varšavské trojice, obvinění z vyloupení bank v Aachen, soudy s rebelujícími proti summitu G20 v Hamburgu atd.

Poldové, soudci, prokurátoři, masmedia. Oni straší, vězní, rozeštvávají, manipulují. Tohle je výzva všem Revolučním buňkám i dalším skupinám a jednotlivcům. Sabotujte tažení těch hajzlů. Podvracejte jim terén, techniku a struktury. Organizujte odpor. Podporujte stíhané a jejich blízké.

To, co nás ničí, zastavíme bojem.

Cíl je jasný = svoboda, spravedlnost, anarchokomunismus

 

Zwycięstwo Sieci Komórek Rewolucyjnych. Rizkarna wypłaciła zaległe pensje

CEN5ca121_IMG_6218

Walka Sieci Komórek Rewolucyjnych (SRB) przeciwko praskiej restauracji Rizkarna trwała ponad rok. Zaczęło się od tego, że jej właściciel Vladimir Krulec nie wypłacił pensji swoim pracownikom. Teraz ostatecznie przyznał się do porażki. Pod naciskiem SRB wypłacił zaległe pensje pewnym osobom, które wciąż tam pracują.

Od marca 2015 r. SRB zorganizowały szereg akcji sabotażowych przeciw tej restauracji. Pięć razy podpaliliśmy jej samochody. Kilkakrotnie zakłóciliśmy tam pracę wrzucając tam kwas masłowy. Miało także miejsce kilkanaście przymusowych ewakuacji z powodu których restauracja była nieczynna. Działania sabotażowe przyniosły temu biznesowi znaczne straty. Groźba kolejnych zniszczeń zmusiła Kruleca do przyznania się do porażki. Zrobił to co chciały SRB: wypłacił zaległe pensje.
Continue reading →

Νίκη του Δικτύου Επαναστατικών Πυρήνων στον αγώνα κατά του εστιατορίου Řízkárna της Πράγας

CEN5ca121_IMG_6218

Ο αγώνας του Δικτύου επαναστατικών πυρήνων (Síť revolučních buněk, SRB) κατά του εστιατορίου Řízkárna της Πράγας διήρκεσε πάνω από έναν χρόνο. Ο ιδιοκτήτης Βλαντιμίρ Κρούλετς δεν είχε καταβάλει οφειλόμενους μισθούς σε υπαλλήλους. Εντέλει όμως παραδέχτηκε την ήττα του. Κατόπιν της πίεσης που ασκήθηκε απ’ το SRB, πλήρωσε τα δεδουλευμένα σε κάποιους απ’ όσους είχαν εργαστεί εκεί.

Ήδη από τον Μάρτη του 2015, το SRB οργάνωσε διάφορα σαμποτάζ κατά του εστιατορίου. Σε τέσσερις περιπτώσεις πυρπολήθηκαν εταιρικά αυτοκίνητα. Με ρίψη βουτυρικού οξέος σε χώρους του εστιατορίου, διακόπηκε η λειτουργία του (εξαιτίας της τρελής μπόχας). Επίσης, προκλήθηκαν δεκάδες αναγκαστικές εκκενώσεις (κυρίως με προειδοποιήσεις για τοποθέτηση βόμβας), αποκλείοντας την πρόσβαση σε πελάτες. Τα σαμποτάζ προξένησαν σημαντικές ζημίες στην επιχείρηση. Τόσο οικονομικές όσο και λειτουργικές. Η απειλή ότι θα υποστεί περαιτέρω ζημίες ανάγκασε τον Κρούλετς ν’ αναγνωρίσει πως ηττήθηκε. Κι έτσι, εκπλήρωσε αυτό που επιδίωκε εξαρχής το SRB: την καταβολή δεδουλευμένων.

Continue reading →

Pobjeda “Mreže Revolucionarnih Ćelija (SRB)” u borbi protivrestorona Rizkarna

CEN5ca121_IMG_6218

Borba Mreže Revolucionarnih Ćelija (SRB) protiv praškog restorana Rizkarna trajala je više od godinu dana. Vlasnik restorana, Vladimir Krulec, nije želio isplatiti plaće svojim zaposlenicima. Napokon je priznao poraz. Nakon pritiska SRB-a platio je dužne plaće nekim zaposlenicima koji su tamo radili.

SRB je organizirao različite sabotaže protiv restorana od marta 2015. Četiri puta su zapaljena vozila restorana. Nekoliko puta restoran je napadnut butanskom kiselinom. Došlo je i do više prisilnih evakuacija koje su dovele do zatvaranja restorana. Sabotaže su predstavljale velike poslovne gubitke. Prijetnja od novih šteta napokon je natjerala Kruleca da prizna svoj poraz. Učino je ono što su SRB željele: da isplati dužne plaće.

Continue reading →

Vítězství SRB v boji proti restauraci Řízkárna

CEN5ca121_IMG_6218

Přes rok trval boj vedený Sítí revolučních buněk (SRB) proti pražské restauraci Řízkárna, kde zaměstnavatel Vladimír Krulec nevyplácel mzdy za práci. Krulec konečně uznal porážku. Po nátlaku SRB vyplatil dlužnou mzdu několika lidem, co v Řízkárně pracovali.

SRB od března 2015 organizovala různé sabotáže Řízkárny. Čtyřikrát byla zapálena firemní auta. Chod restaurace byl narušován pachem kyseliny máselné. Došlo také k desítkám vynucených evakuací, během kterých byl provoz Řízkárny zcela zastaven. Sabotáže svým rozsahem způsobily Řízkárně výrazné škody. Jak finanční tak provozní. Velikost škod a hrozba jejich dalšího růstu přiměly Krulce k uznání porážky. Splnil, co od něj SRB chtěla. Tedy vyplatil dlužné mzdy. Continue reading →

Victory of SRB in fight against Rizkarna restaurant

CEN5ca121_IMG_6218

The fight of The network of the revolutionary cells (SRB) against Prague restaurant Rizkarna lasted over a year. The owner of the restaurant Vladimir Krulec didn’t pay wages to his employees. He finally admitted defeat. After pressure of SRB he payed owed wages to some of the employees who worked there.

SRB organized different sabotages of the restaurant since March 2015. Four times restaurants’ cars were set on fire. Few times the restaurant was disrupted with the Butiric acid. There was also dozens of forced evacuations witch caused enclosure for the public. The sabotages were an extensive loss for the business. The threat of more damages finally made Krulec to admit his defeat. He did what SRB wanted him to: to pay those owed wages.

Continue reading →

Komunikat: Sieć Komórek Rewolucyjnych spaliła 2 radiowozy w solidarności z Martinem I.

Sabotáž_SRB_14.2.16_Praha_Háje

14 lutego, niedaleko komisariatu przy ulicy Nad Úpadem w Pradze podpalono dwa radiowozy. Pożar został zainicjowany przez dwa czasowe urządzenia zapalające. Odpowiedzialność za ten atak przyjmuj Komórka Wywrotowej Solidarności – Sieć Komórek Rewolucyjnych (SRB ) Podpaliliśmy samochody w solidarności z anarchistycznym więźniem Martinem Ignačákiem, który jest przetrzymywany w więzieniu Pankrác w Pradze, gdzie władze poddają go torturom. Continue reading →

Komuniké: Policejní auta zapálena v solidaritě s anarchistou Martinem Ignačákem

Sabotáž_SRB_14.2.16_Praha_Háje

V Praze u policejní služebny v ulici Nad Úpadem došlo 14. 2. 2016 k požáru dvou policejních automobilů. Požár byl iniciován časovaným zápalným zařízením. Odpovědnost za tuto sabotáž přebírá Síť revolučních buněk (SRB) – buňka Solidární subverze. Auta byla zapálena v solidaritě s anarchistou Martinem Ignačákem. Ten je držen v zajetí ve Vazební věznici Praha – Pankác, kde je vystaven dlouhodobému mučení.
Continue reading →

Sieć Komórek Rewolucyjnych rozpoczęła nową serię ataków na Rizkarne

SRB_Síť_revolučních_buněk

W ciągu tego roku (2015) Sieć Komórek Rewolucyjnych (SRB) kilkakrotnie przeprowadziła ataki na samochody Rizkarny. W związku z tym mieliśmy okazję obserwować reakcję złodzieja Wladimira Kruleca (właściciel Rizkarny – przyp.tłum.) Mógł on zareagować na kilka różnych sposobów. Mógł, na przykład, policzyć i dojść do wniosku, że płacenie ludziom za pracę będzie kosztować go mniej niż pokrywanie strat wywołanych naszych sabotażem. Nie wpadł jednak na to proste rozwiązanie. Continue reading →

Communique: Second wave against Řízkárna resistance has begun

SRB_Síť_revolučních_buněk

Network of Revolutionary Cells (SRB) has sabotaged cars of the Řízkárna restaurant in Prague four times this year. Space for reaction of the thief Vladimír Krulec was given. He could have reacted in several different ways. For example, he could have made some calculations and realized that paying his people for work would cost him less than covering sabotage losses. He failed at these simple calculations though. Continue reading →

SRB v roce 2015

anarchocommunism

Vyšla nová publikace se souhrnem komuniké SRB z roku 2015. Stahuj a sdílej. Continue reading →

Komuniké: Byla zahájena druhá vlna útoků na Řízkárnu

SRB_Síť_revolučních_buněk

Síť revolučních buněk (SRB) tento rok čtyřikrát sabotovala auta restaurace Řízkárna v Praze. Vznikl prostor pro reakce zloděje Vladimíra Krulce. Mohl reagovat různě. Například si mohl spočítat, že platit lidem za práci ho bude stát méně, než pokrýt ztráty po sabotážích. Tyto jednoduché počty ale nezvládl. Místo toho se zachoval jako hňup, co na uštědřené bodance reaguje dloubáním do hnízd plných dalších žihadel. Continue reading →

Poznámky k okolnostem boje proti Řízkárně

Řízkárna se několikrát stala cílem útoků SRB. Tuto restauraci provozuje Vladimír Krulec, známý šmejd, co okrádá a vykořisťuje zaměstnance. SRB čtyřikrát zapálila jeho auta. Zatím co Krulec sčítal škody po útocích, současně se pustil do informační války ve snaze zachránit svůj špinavý byznys. Nepřekvapuje, že média bez ověření přebírají Krulcův výklad událostí. Zloděj Krulec začal být médii vykreslován jako obět teroru. SRB jako chladnokrevní teroristé útočící na nevinné civilisty. Je na čase objasnit některé skutečnosti. Continue reading →

Communique: Polizeiauto als Antwort auf die Operation Phönix abgefackelt

2371372_

In den Morgenstunden des 4. Juli 2015 haben wir ein Polizeiauto vor der Praha-Bubny-Polizeiwache abgefackelt. Dies war eine Antwort auf die Repression gegen Anarchisten durch Polizei und Staat. Seit dem 28. April 2015, als die Polizei die ‘Operation Phönix’ begann, wurden vier Anarchisten festgenommen. Die ‘Wild Heart Cell‘ schickt eine Nachricht mit dieser Sabotage: Wir werden solche Gewalt durch den Staat nicht tolerienen und gegen sie kämpfen! Continue reading →

Prague: Incendie de deux véhicules de police en réponse à “l’opération Fénix” – 1er et 4 juillet 2015

2371372_

Mercredi 1er juillet à Prague, une voiture de police garée à proximité de la station de métro ‘Srašnicka’ a été incendiée. Ce sabotage incendiaire a été mené en solidarité avec l’anarchiste Alešem Kočím, arrêté le 28 avril dernier puis emprisonné dans le cadre de l’opération ‘Fénix’ [1]. L’attaque a été revendiquée par la “cellule de salutation incendiaire – réseau des cellules révolutionaires (SRB)”. Continue reading →

SRB communique: Police car torched in response to Operation Fenix

2371372_

In the early hours of Saturday, July 4, 2015 we torched a police car outside the Praha-Bubny police station. This was in response to the police and state repression against anarchists. Since April 28, 2015 when the police launched ‘Operation Fenix‘, four anarchists have been arrested and held in custody. Wild Heart Cell sends a message with this sabotage: We will not tolerate such violence by the state and we will fight against it! Continue reading →

Wóz policyjny spalony w odpowiedzi na Operację Fenix

2371372_

4 lipca 2015, w sobotę we wczesnych godzinach porannych podpaliliśmy wóz policyjny stojący przez posterunkiem Praha-Bubny. To nasza odpowiedź na państwowe i policyjne represje wymierzone w anarchistów. Od 28 kwietnia 2015, kiedy policja rozpoczęła „Operację Fenix” do aresztu wtrącono czwórkę anarchistów. Poprzez ten sabotaż nasza Komórka Dzikiego Serca przesyła wiadomość: nie będziemy tolerować takiej przemocy i będziemy z nią walczyć! Continue reading →

Comunicado: Coche policial incendiado en respuesta a la Operación Fenix

2371372_

En la madrugada del Sábado, 04 de julio del 2015 se incendio una patrulla fuera de la estación de policía Praha-Bubny. Esto fue en respuesta a la represión policial y estatal contra lxs anarquistas. Desde el 28 de abril 2015 cuando la policía lanzó la “Operación Fénix ‘, cuatro anarquistas han sido detenidxs y puestxs bajo custodia. La Célula Corazón Salvaje envía un mensaje con este sabotaje: No toleraremos este tipo de violencia por parte del Estado y luchamos contra ella!

Continue reading →

Komuniké SRB: V reakci na operaci “Fénix” vyhořelo policejní auto

2371372_

V sobotu 4.7.2015 brzy ráno vyhořelo policejní auto u nádraží Praha – Bubny. Stalo se tak v reakci na policejní a státní represe proti anarchistům. Od 28.4.2015, kdy policie zahájila operaci “Fénix”, zatkla a drží ve vězení již 4 anarchisty. Buňka Divoká srdce sabotáží vyslala vzkaz: nehodláme se s tímto násilím ze strany státu smířit. Budeme proti němu bojovat. Continue reading →

Communique: Polizeiauto in Solidarität mit Aleš Kočí angezündet

Podpálené policejní auto u služebny v Praze-Strašnicích (1. èervence 2015).

Am Mittwoch, dem 1. Juli 2015 wurde ein Polizeiauto im Prag angezündet. Es passierte am Rand des Parks nähe der Srašnická-Metrostation. Als Teil des andauernden Kampfes griff eine Zelle des SRB das Polizeiauto an um feurige Grüße an Aleš Kočí zu senden. Für seinen anarchistischen Glauben an den Klassenkampf fiel Aleš in die Hände des Staates. Am 28. April 2015 wurde er während der ‘Operation Fenix’ inhaftiert und ihm der Besitz illegaler Waffen vorgeworfen. Zur Zeit sitzt er als Gefangener des Staates in Haft. Continue reading →