Entries from March 2015 ↓

Video: Vypálená auta po sabotáži před pražskou Řízkárnou 29. 3. 2015

Dvě auta shořela po útoku SRB před Řízkárnou

11096382_1041500469212686_4541000031861065084_n1

Plameny hněvu v polovině března 2015 zasáhly dvě auta, která patří restauraci Řízkárna. Vladimír Krulec, který odmítá vyplácet mzdy, byl tímto přinucen platit škody způsobené sabotáží. Ten parchant ale stále nezměnil přístup. Dál pokračuje ve vykořisťování, ponižování a okrádání pracujících o jejich mzdy. V neděli 29. 3. 2015 proto byl zažehnut oheň pod dalšími auty před Řízkárnou.

Continue reading →

Video: Sabotáž před Řízkárnou – Praha 15. 3. 2015

Les flammes de la colère frappent Řízkárnu

511238687_1280x960

Le dimanche 15 mars 2015 au matin, une attaque incendiaire a eu lieu contre deux voitures de livraison de nourriture depuis les restaurants Řízkárna de Prague. Ce sabotage incandescent est notre contribution à la lutte contre l’exploitation des travailleurs et contre la dictature du capital. Vladimir Krulec, le patron de  Řízkárny, est un bâtard capitaliste bien connu. Des centaines de personnes ont payé de leur dur travail uniquement pour qu’il puisse s’approprier tous les fruits de leur labeur. Exploitation dégueulasse, punitions, intimidations – voilà ses méthodes. La colère transformée en action offensive est notre réponse. Continue reading →

Sieć Komórek Rewolucyjnych uderzyła w restauratora-wyzyskiwacza

511238687_1280x960

W niedzielę 15 marca 2015 podpaliliśmy dwa samochody dostawcze, używane przez restaurację Rizkarna z Pragi. Ten ognisty sabotaż jest naszym wkładem w walkę przeciwko wyzyskowi pracowników i dyktaturze kapitału. Właściciel Rizkarny, Władimir Krulec, to znany kapitalistyczny drań. Obrzydliwa eksploatacja, mobbing, zastraszanie, tak wyglądają jego metody. Naszą odpowiedzią jest gniew przekształcony w akcję ofensywną. Continue reading →

Communiqué: Flames of anger hit the Řízkárnu restaurant where the employer does not pay wages

511238687_1280x960

On Sunday, March 15, 2015 in the morning an arson attack against two cars that provide food delivery from Prague restaurants Řízkárna was made. This fiery sabotage is our contribution to the fight against the exploitation of workers and against the dictatorship of capital. Owner Řízkárny Vladimir Krulec is a known capitalist bastard. Hundreds of people paid with their hard work just so that he could appropriate all its fruits. Gross exploitation, bullying, intimidation – these are his methods. Anger turned into offensive action is our answer.

Continue reading →

Komuniké a video: Plameny hněvu zasáhly Řízkárnu

511238687_1280x960

V neděli 15. března 2015 ráno proběhl žhářský útok proti dvěma autům, která zajišťují rozvoz jídel z pražské restaurace Řízkárna. Tato ohnivá sabotáž je našim příspěvkem k boji proti vykořisťování pracujících a proti diktatuře kapitálu. Majitel Řízkárny Vladimír Krulec je známý kapitalistický bastard. Stovkám lidí nezaplatil za těžkou práci, aby si mohl veškeré její plody přivlastnit. Hrubé vykořisťování, šikana, zastrašování – to jsou jeho metody. Hněv proměněný v útočnou akci je naše odpověď.

Continue reading →