Entries from July 2015 ↓

Povstalecký anarchismus – organizování se pro útok

494852

„Od jistého okamžiku již návrat není možný.
Tohoto okamžiku musíme dosáhnout.“
– Franz Kafka –

Pro nás anarchisty jsou otázky jak jednat a jak se organizovat úzce propojeny. Právě tyto dvě otázky, nikoli otázka vytoužené formy budoucí společnosti, nám poskytují nejužitečnější metodu porozumění různým existujícím formám anarchismu.

Povstalecký anarchismus je jednou takovou formou, přestože je důležité zdůraznit, že povstalečtí anarchisté netvoří jeden sjednocený blok, ale krajně se různí ve svých pohledech na věc. Povstalecký anarchismus není ideologickým řešením sociálních problémů, nebo komoditou na kapitalistickém trhu ideologií a názorů. Spíše je to průběžná praxe, zaměřená na skoncování s nadvládou státu a přetrváváním kapitalismu, vyžadující pro svůj pokrok analýzu a diskusi. Historicky většina anarchistů, vyjma těch, kteří si mysleli, že společnost se vyvine do fáze, kdy sama překoná stát, věřila, že k radikální společenské transformaci je zapotřebí nějaký druh povstalecké aktivity. Nejjednodušeji řečeno, znamená to, že vykořisťovaní a vyloučení musí státu zasadit takové údery, aby se již nikdy nevzpamatoval. Continue reading →

SRB žije – boj pokračuje!

Síť revolučních buněk žije a pokračuje v boji. Policie chce rozbít naší strukturu. Bez úspěchu! Dále prodlužujeme a vystužujeme vlákna sítě. Policie se snaží eliminovat anarchistickou praxi. Odpovědí je větší intenzita boje ze strany SRB.

Policejní represe proti anarchistům živí náš vztek. Jsou impulzem pro další útoky na policejní techniku. Státní útlak a kapitalistické vykořisťování pokračují. Pokračuje i náš boj proti nim. Dokud žijí státy a kapitalismus, existuje smysl života SRB. V probíhající třídní válce neskláníme hlavy. Nepřijímáme ponižující logiku poddajnosti. Bojujeme a podporujeme vše, co napomáhá k rozšíření komunismu.

Propojujme všechny akty proletárškého odporu. Napomáhejme přerůstání vzdoru ve všeobecné anarchistické povstání.

SRB žije – boj pokračuje from stillstrong on Vimeo.

August 23-30, 2015 – International Solidarity Week for Anarchist Prisoners – Call out for action and resistance

soli-august-23

Call for an international mobilization – to see the first call from last year see here

Communique: Polizeiauto als Antwort auf die Operation Phönix abgefackelt

2371372_

In den Morgenstunden des 4. Juli 2015 haben wir ein Polizeiauto vor der Praha-Bubny-Polizeiwache abgefackelt. Dies war eine Antwort auf die Repression gegen Anarchisten durch Polizei und Staat. Seit dem 28. April 2015, als die Polizei die ‘Operation Phönix’ begann, wurden vier Anarchisten festgenommen. Die ‘Wild Heart Cell‘ schickt eine Nachricht mit dieser Sabotage: Wir werden solche Gewalt durch den Staat nicht tolerienen und gegen sie kämpfen! Continue reading →

Prague: Incendie de deux véhicules de police en réponse à “l’opération Fénix” – 1er et 4 juillet 2015

2371372_

Mercredi 1er juillet à Prague, une voiture de police garée à proximité de la station de métro ‘Srašnicka’ a été incendiée. Ce sabotage incendiaire a été mené en solidarité avec l’anarchiste Alešem Kočím, arrêté le 28 avril dernier puis emprisonné dans le cadre de l’opération ‘Fénix’ [1]. L’attaque a été revendiquée par la “cellule de salutation incendiaire – réseau des cellules révolutionaires (SRB)”. Continue reading →

SRB communique: Police car torched in response to Operation Fenix

2371372_

In the early hours of Saturday, July 4, 2015 we torched a police car outside the Praha-Bubny police station. This was in response to the police and state repression against anarchists. Since April 28, 2015 when the police launched ‘Operation Fenix‘, four anarchists have been arrested and held in custody. Wild Heart Cell sends a message with this sabotage: We will not tolerate such violence by the state and we will fight against it! Continue reading →

Wóz policyjny spalony w odpowiedzi na Operację Fenix

2371372_

4 lipca 2015, w sobotę we wczesnych godzinach porannych podpaliliśmy wóz policyjny stojący przez posterunkiem Praha-Bubny. To nasza odpowiedź na państwowe i policyjne represje wymierzone w anarchistów. Od 28 kwietnia 2015, kiedy policja rozpoczęła „Operację Fenix” do aresztu wtrącono czwórkę anarchistów. Poprzez ten sabotaż nasza Komórka Dzikiego Serca przesyła wiadomość: nie będziemy tolerować takiej przemocy i będziemy z nią walczyć! Continue reading →

Comunicado: Coche policial incendiado en respuesta a la Operación Fenix

2371372_

En la madrugada del Sábado, 04 de julio del 2015 se incendio una patrulla fuera de la estación de policía Praha-Bubny. Esto fue en respuesta a la represión policial y estatal contra lxs anarquistas. Desde el 28 de abril 2015 cuando la policía lanzó la “Operación Fénix ‘, cuatro anarquistas han sido detenidxs y puestxs bajo custodia. La Célula Corazón Salvaje envía un mensaje con este sabotaje: No toleraremos este tipo de violencia por parte del Estado y luchamos contra ella!

Continue reading →

Komuniké SRB: V reakci na operaci “Fénix” vyhořelo policejní auto

2371372_

V sobotu 4.7.2015 brzy ráno vyhořelo policejní auto u nádraží Praha – Bubny. Stalo se tak v reakci na policejní a státní represe proti anarchistům. Od 28.4.2015, kdy policie zahájila operaci “Fénix”, zatkla a drží ve vězení již 4 anarchisty. Buňka Divoká srdce sabotáží vyslala vzkaz: nehodláme se s tímto násilím ze strany státu smířit. Budeme proti němu bojovat. Continue reading →

Communique: Polizeiauto in Solidarität mit Aleš Kočí angezündet

Podpálené policejní auto u služebny v Praze-Strašnicích (1. èervence 2015).

Am Mittwoch, dem 1. Juli 2015 wurde ein Polizeiauto im Prag angezündet. Es passierte am Rand des Parks nähe der Srašnická-Metrostation. Als Teil des andauernden Kampfes griff eine Zelle des SRB das Polizeiauto an um feurige Grüße an Aleš Kočí zu senden. Für seinen anarchistischen Glauben an den Klassenkampf fiel Aleš in die Hände des Staates. Am 28. April 2015 wurde er während der ‘Operation Fenix’ inhaftiert und ihm der Besitz illegaler Waffen vorgeworfen. Zur Zeit sitzt er als Gefangener des Staates in Haft. Continue reading →

Communique: Police car torched in solidarity with Aleš Kočí

Podpálené policejní auto u služebny v Praze-Strašnicích (1. èervence 2015).

On Wednesday, July 1st, 2015, a police car was set on fire in Prague. It occurred on the outskirts of the park near the Srašnická metro station. As part of the ongoing struggle an SRB cell attacked the police car to send a fiery greeting to Alešem Kočím. For his anarchist beliefs in class warfare, Alešem fell into the hands of the state. On the 28th April, 2015 he was detained by the police during ‘Operation Fenix’ and was subsequently charged with possession of illegal weapons. He now sits in custody as a prisoner of the state. Continue reading →

Praga: Bruciata macchina della polizia in solidarieta’ con Aleš Kočí

Podpálené policejní auto u služebny v Praze-Strašnicích (1. èervence 2015).

Mercoledì, 1 luglio 2015, è stata incendiata una macchina della polizia, ai margini del parco vicino alla stazione della metrò Srašnická. Come parte della sua lotta la SRB ha attaccato la macchina, inviando un saluto infuocato ad Aleš Kočí, l’anarchico convinto nella lotta di classe, caduto nelle mani della polizia. Fu arrestato il 28 aprile 2015 durante l’operazione di polizia “Fenice”, e successivamente accusato per il possesso illegale di armi da fuoco. E’ diventato ostaggio dello Stato e adesso si trova in custodia cautelare. Continue reading →

Wóz policyjny podpalony w solidarności z Aleszem Kocim

Podpálené policejní auto u služebny v Praze-Strašnicích (1. èervence 2015).

W środę, 1 lipca 2015 podpaliliśmy w Pradze samochód policyjny. Stało się to na obrzeżach parku w pobliżu stacji metra Srašnická. Komórka należąca do Sieci Komórek Rewolucyjnych w ramach trwającej walki zaatakowała samochód policyjny, przesyłając w ten sposób płomienne pozdrowienia Aleszowi Kocim. Alesz wpadł w łapy państwa z powodu swoich anarchistycznych przekonań na temat walki klasowej. 28 kwietnia 2015 zatrzymali go podczas „Operacji Fenix” i oskarżyli o nielegalne posiadanie broni. Przebywa teraz w areszcie jako więzień państwa. Continue reading →

Comunicado: Coche policía incendiado en solidaridad con Aleš Kočí

Podpálené policejní auto u služebny v Praze-Strašnicích (1. èervence 2015).

El miércoles 1 de julio 2015, un coche de policía fue incendiado en Praga. Ocurrió en las afueras del parque, cerca de la estación de metro Srašnická. Como parte de la lucha en curso una célula SRB atacó el coche de policía para enviar un saludo de fuego a Alesem Kočím. Por sus creencias anarquistas de lucha de clases, Alesem cayó en manos del Estado. El 28 de abril de 2015 fue detenido por la policía durante la “Operación Fénix ‘y posteriormente fue acusado de posesión de armas ilegales. Ahora se encuentra bajo custodia como prisionero del estado.

Continue reading →

Komuniké SRB: Policejní auto zapáleno v solidaritě s Alešem Kočím

Podpálené policejní auto u služebny v Praze-Strašnicích (1. èervence 2015).

Ve středu 1. července 2015 došlo v Praze k požáru policejního auta. Stalo se tak na okraji parku kousek od stanice metra Srašnická. V rámci svého boje na auto zaútočila buňka SRB a vyslala tím ohnivý pozdrav Alešovi Kočímu. Tento anarchista se ve víru třídní války dostal do rukou nepřítele. Dne 28. 4. 2015 byl policií zadržen během “operace Fénix” a následně obviněn z nedovoleného ozbrojování. Stal se zajatcem státu a nyní sedí ve vazbě. Continue reading →

Zapaljeno policijsko vozilo u znak solidarnosti s Alešom Kočijem

Podpálené policejní auto u služebny v Praze-Strašnicích (1. èervence 2015).

U srijedu 1. jula 2015. u Pragu je zapaljeno policijsko vozilo, pokraj parka blizu stanice podzmene Strašnicka. Kao dio svoje borbe ćelija SRB-a napala je jedno vozilo i poslala vatreni pozdrav Aleši Kočiji. Anarhist uvjeren u klasnu borbu pao je u ruke neprijatelja. Zatvoren je 28.04.2015. tokom policijske “Operacije Feniks” te zatim optužen za ilegalno posjedovanje oružja. Postao je zatočenik države i sada sjedi u pritvoru. Continue reading →

Most: Rete di cellule rivoluzionarie rivendica l’attaco alle macchine di polizia

SRB_Síť_revolučních_buněk

La Rete di Cellule Rivoluzionarie ha attaccato di nuovo, là dove il nemico non se lo aspettava. Nella mattina di 28 giugno 2015 sono state incendiate due macchine della polizia, davanti alla stazione di polizia nella via V. Řezáče. L’attacco è stato eseguito dalla cellula LEX, due mesi dopo l’operazione “Fenice” lanciata dalla polizia, durante la quale sono state perquisite le case degli anarchici e il centro sociale “Ateneo”, molti compagni sono stati portati in custodia cautelare, sono state confiscate cose personali e server, anarchici, i loro familiari e amici hanno subito delle molestie ecc. I danni inflitti dalla polizia sono enormi. Il suo comportamento è imperdonabile. Continue reading →

Izjava SRB o napadu na policijska vozila u Mostu

SRB_Síť_revolučních_buněk

Mreža Revolucionarnih Ćelija ponovno napada, tamo gdje neprijatelj ne očekuje. 28. juna 2015. u Mostu su zapaljena dva policijska vozila ispred policijske stanice u ulici V. Řezáče. Napad je izvela ćelija LEX, dva mjeseca nakon što je policija pokrenula “Operaciju Feniks”: pretresi društvenog centra Ateneo, pretresi domova, anarhisti zadržani u pritvoru, zaplijenjene osobne stvari i serveri, šikaniranje anarhista, članova njihovih obitelji, prijatelja itd. Štete koje je policija nanijela su ogromne. Njeno ponašanje je neoprostivo. Continue reading →

Komuniké SRB k útoku na policejní auta v Mostě

SRB_Síť_revolučních_buněk

Síť revolučních buněk znovu udeřila, tam kde to nepřítel nečekal. Ráno 28. června 2015 byly v Mostě zapáleny dva policejní vozy před policejní stanicí v ulici V. Řezáče. Útok provedla buňka LEX. Udeřila dva měsíce poté, co policie rozjela operaci Fénix. Razie v mosteckém sociálním centru Ateneo. Domovní prohlídky. Držení anarchistů ve vazbě. Zabavování osobních věcí a serverů. Obtěžování anarchistů, jejich rodin a přátel atd. Škody napáchané policií jsou obrovské. Její jednání je neomluvitelné. Continue reading →

Izrada i uporaba molotovljevog koktela (upute)

SOUTH KOREAN PROTESTERS THROW FIRE BOMBS AT RIOT POLICE IN PUPYONG.

Molotovljev koktel (Molotov) se obično koristi za napade na neprijateljske zgrade ili za održavanje udaljenosti od policije tokom nereda. Postoje različiti načini izrade i različite učinkovitosti. Ovaj tekst opisuje jedan od mogućih načina izrada Molotova. Continue reading →