Poznámky k okolnostem boje proti Řízkárně

Řízkárna se několikrát stala cílem útoků SRB. Tuto restauraci provozuje Vladimír Krulec, známý šmejd, co okrádá a vykořisťuje zaměstnance. SRB čtyřikrát zapálila jeho auta. Zatím co Krulec sčítal škody po útocích, současně se pustil do informační války ve snaze zachránit svůj špinavý byznys. Nepřekvapuje, že média bez ověření přebírají Krulcův výklad událostí. Zloděj Krulec začal být médii vykreslován jako obět teroru. SRB jako chladnokrevní teroristé útočící na nevinné civilisty. Je na čase objasnit některé skutečnosti.

V červnu 2015 buňka N95 provedla žhářský útok na auto Řízkárny. Krulec tuto událost pro Reflex popsal jako bezohledné ohrožení života 50 klientů jeho hotelu a restaurace. Skutečností ale je, že útok byl přesně cílený na neživý cíl. Zapálené auto bylo bez posádky. Stálo dost daleko od budov a nemohlo dojít k rozšíření ohně na hotel ani restauraci.

SRB nejsou žoldáci, ale revolucionáři. SRB neničí životy civilistů. Útoky SRB jsou selektivní a jasně cílené. Někdy se útočí na technické vybavení kapitalistů a státu, jindy na konkrétní původce vykořištování či útlaku. Oběti mezi civilisty jsou nepřijatelné. S ohledem na to plánují jednotlivé buňky vlastní akce aby se rizika minimalizovala.

Zdá se, že Krulcova drzost je bezmezná. Jeho zákazníci si opakovaně stěžují na to, že je okrádá a on má pak ještě tu drzost tvrdit jak moc mu na nich záleží. Se stejnou drzostí redakci idnes.cz tvrdí, že útoky SRB ohrožují a zastrašují personál Řízkárny. Jako by snad nebylo jasné, že SRB vždy útočila výhradně na jeho auta a zastává se lidí co v Řízkárně pracovali a pracují.

Jistě, personál Řízkárny skutečně čelí teroru. Ne však ze strany SRB, ale ze strany samotného Krulce. Jeho hnusné praktiky už otevřeně popsali mnozí lidé co v Řízkárně pracovali.

Síť revolučních buněk není jediná, kdo reaguje na Krulcovo praktiky bojem. Jsou tu i další skupiny a jedinci, co mu vzdorují. Je jasné, že se to Krulce dost dotýká. Usadil se v hotelu Císařka nad Řízkárnou a ven vychází jen zřídka. Strach ho prostupuje natolik, že se prostě neodvažuje pohybovat volně venku. Je čas na oslavy tohoto dílčího úspěchu. Je úžasné sledovat takového bastarda, jak se ze strachu sám uzavře v díře. Krulec si asi myslí, že tam uvnitř je v bezpečí. Oh, jak je potěšující vidět tento omyl. Plete se, když spoléhá na ochranu od policie. SRB opakovaně dokázala, že policie není schopná ochrátit ani svá auta. Proč by měla být schopná ochránit Krulce a majetek, který si nahrabal vykořisťováním pracujících?

Je jasné kde Krulce hledat a on je proto snadno zranitelný. SRB to ví a bude podle toho jednat. Dokonce i Krulcova provozovna je zranitelnější než by mohlo vypadat při pohledu na překážky před kterými SRB stojí. Stálá přítomnost zaměstnanců a klientů dělá útoky na Řízkárnu komplikovanější. Některé způsoby boje nelze použít aby nedošlo k ohrožení těchto lidí. Jsou ale i metody, které mohou Řízkárnu zasáhnout bez toho aby újmu pocítili nevinní civilisté. SRB zná takové metody a má v úmyslu je použít. Zapálená auta byla jen první fáze boje. Celkem umírněná, ale důležitá. Druhá fáze se blíží.

Buňka N95 / Síť revolučních buněk (SRB)