Search Results for 'Řízkárn' ↓

Les flammes de la colère frappent Řízkárnu

511238687_1280x960

Le dimanche 15 mars 2015 au matin, une attaque incendiaire a eu lieu contre deux voitures de livraison de nourriture depuis les restaurants Řízkárna de Prague. Ce sabotage incandescent est notre contribution à la lutte contre l’exploitation des travailleurs et contre la dictature du capital. Vladimir Krulec, le patron de  Řízkárny, est un bâtard capitaliste bien connu. Des centaines de personnes ont payé de leur dur travail uniquement pour qu’il puisse s’approprier tous les fruits de leur labeur. Exploitation dégueulasse, punitions, intimidations – voilà ses méthodes. La colère transformée en action offensive est notre réponse. Continue reading →

Communiqué: Flames of anger hit the Řízkárnu restaurant where the employer does not pay wages

511238687_1280x960

On Sunday, March 15, 2015 in the morning an arson attack against two cars that provide food delivery from Prague restaurants Řízkárna was made. This fiery sabotage is our contribution to the fight against the exploitation of workers and against the dictatorship of capital. Owner Řízkárny Vladimir Krulec is a known capitalist bastard. Hundreds of people paid with their hard work just so that he could appropriate all its fruits. Gross exploitation, bullying, intimidation – these are his methods. Anger turned into offensive action is our answer.

Continue reading →

Komuniké a video: Plameny hněvu zasáhly Řízkárnu

511238687_1280x960

V neděli 15. března 2015 ráno proběhl žhářský útok proti dvěma autům, která zajišťují rozvoz jídel z pražské restaurace Řízkárna. Tato ohnivá sabotáž je našim příspěvkem k boji proti vykořisťování pracujících a proti diktatuře kapitálu. Majitel Řízkárny Vladimír Krulec je známý kapitalistický bastard. Stovkám lidí nezaplatil za těžkou práci, aby si mohl veškeré její plody přivlastnit. Hrubé vykořisťování, šikana, zastrašování – to jsou jeho metody. Hněv proměněný v útočnou akci je naše odpověď.

Continue reading →

Na RiseUp je policejní internacionála krátká

https://images.duckduckgo.com/iu/?u=https%3A%2F%2Fwww.indybay.org%2Fuploads%2F2014%2F11%2F05%2Friseup-net.jpeg&f=1

Na webu borodin.noblogs.org vyšel text, který se zmiňuje o úspěšném užívaní platformy riseup.net při akcích SRB a jiných anarchistických aktivitách. Nyní je celý článek publikován i zde.

V anarchistickém prostředí je v oblibě e-mailová komunikace přes riseup.net, protože tato platforma zaručuje anonymitu a odmítá spolupráci s policií, soudy atd. Často se vedou debaty o tom, zda se můžeme na tuto záruku opravdu spolehnout. Vystává mnoho otázek. Kauza Fénix naštěstí na některé dokázala odpovědět. Přinesla třeba několik příkladů, že policie vážně nedokáže RiseUp.net prolomit a získat citlivé údaje o lidech, kteří využívají jejich služeb.

Continue reading →

Aby bylo jasno

SRB_Síť_revolučních_buněkTento text vznikl v přímém spojení s praxí Sítě revolučních buněk (SRB). Není dílem všech buněk, ale předkládá závěry korespondující s obsahem komuniké, které různé Revoluční buňky během své existence pustily do oběhu. Znamená to, že článek je výsledkem jisté části SRB a předpokládá se u toho, že s jeho obsahem zřejmě souhlasí také části ostatní. Možnost omylu ale není vyloučena. Pro takový případ se nabízí možnost vyjádřit odlišný pohled všemi, kdo se mohou cítit dotčeni případnými nepřesnostmi.

Continue reading →

Jiný pohled

SRB_Síť_revolučních_buněk

Tento text vznikl jako reakce na reportáž Saši Uhlové v Deníku referendum. Přesto, že zde zaujímám vůči jejím hypotézám kritický postoj, rád bych zdůraznil, že si její novinářské práce velmi vážím, stejně tak informací, které v této reportáži přinesla. Měl jsem jen potřebu reagovat na postoj, který pravděpodobně vychází z jejího sociálního přesvědčení, jenž zcela nesdílíme.

Z výše zmíněného článku by se mohlo zdát, že současná policie je neschopná objasňovat trestnou činnost. Proto si musí občas pomoci a trestnou činnost, kterou posléze objasní, nejdříve sama vytvoří. Operace Fénix toto opravdu velmi připomíná. Teď ovšem trochu jiný pohled.

Continue reading →

Úvahy o buňkách vířících stojaté vody

2371372_

Asociace Alerta je jednou z mála skupin, které dokáží pochopit a analyzovat smysl SRB. Zveřejňujeme text, který to dokládá. Asociace Alerta ho původně publikovala v revue Dialog.

Continue reading →

Sieć Komórek Rewolucyjnych uderzyła w restauratora-wyzyskiwacza

511238687_1280x960

W niedzielę 15 marca 2015 podpaliliśmy dwa samochody dostawcze, używane przez restaurację Rizkarna z Pragi. Ten ognisty sabotaż jest naszym wkładem w walkę przeciwko wyzyskowi pracowników i dyktaturze kapitału. Właściciel Rizkarny, Władimir Krulec, to znany kapitalistyczny drań. Obrzydliwa eksploatacja, mobbing, zastraszanie, tak wyglądają jego metody. Naszą odpowiedzią jest gniew przekształcony w akcję ofensywną. Continue reading →