Vítězství SRB: Jak k němu došlo a proč boj proti Řízkárně pokračuje

SRB_Síť_revolučních_buněk

V květnu 2016 bylo oznámeno vítězství SRB v boji proti restauraci Řízkárna. Nebylo tím řečeno, že boj je u konce. Jen, že byla úspěšná jedna z jeho fází. Tento text odkrývá jak k úspěchu došlo a proč boj bude pokračovat.

Start a postup boje

Jak je jasné z komuniké SRB, tak Řízkárna byla více jak rok pod tlakem různých sabotáží jako je zapalování aut a narušování provozu vynucenými evakuacemi nebo pachem kyseliny máselné. V průběhu boje dostal Krulec od SRB sérii zpráv s jasným sdělením: “Chceš aby SRB přestala sabotovat Řízkárnu? Zaplať dlužné mzdy a naše akce skončí. Budou pokračovat dokud nezaplatíš.”

SRB_Síť_revolučních_buněk

Krulec dlouho mlčel. V březnu 2016, ale přecejen na jednu zprávu SRB odpověděl: “Bunky, nesouhlasím s vyplacením. Už mi ale nebaví tato válka, jelikož to zásadně narušuje naše podnikání. Jakým způsobem můžeme tedy vše ukončit? Krulec”

Krulec moc dobře znal odpověď na položenou otázku. Přesto mu byla zopakována. Byl také doplněn seznam osob a uvedena výše částek k vyplacení. Odpověděl, že bývalým zaměstnancům zaplatí.

Nová vlna akcí

Akce SRB dočasně ustaly a čekalo se na splnění určeného cíle. Později se ukázalo, že to byla strategická chyba. Krulec přestal cítit tlak přímých akcí, takže v boji náhle chyběla síla, která by ho nutila splnit náš cíl.

Nejprve sice zaplatil několika lidem, ale pak se snažil vyhnout dalšímu placení. Používal různé výmluvy a sázel na složitost ověřování jestli mluví pravdu nebo lže. Krulec byl varován, že pokud nezaplatí i dalším lidem, tak budou opět pokračovat sabotáže. Dostal ultimátum. Úkol nesplnil a SRB znovu začala útočit na Řízkárnu.

Spolu se zahájením další vlny útoků bylo také v komuniké oznámeno první vítězství SRB. Krulec vyplatil dlužnou mzdu sedmi bývalým zaměstnancům v celkové sumě 112 700 Kč (slovy: stodvanácttisícsedmsetkorunčeských). Nicméně dalším lidem v seznamu dosud nezaplatil, proto mu bylo oznámeno, že akce SRB budou pokračovat dokud nezaplatí i jim.

Odkrytá maska

Informací o vítězství SRB se chytla některá masmédia. Redakci iDNES.cz Krulec řekl, že o ničem neví a nic nevyplácel, protože nikomu nic nedluží. Dalo se očekávat, že si nechá nasazenou masku neviňátka. Nikdo nečekal, že bude mediím vykládat pravdu o tom jak okrádá zaměstnance a jak ho SRB donutila splácet, co nakradl.

Naštěstí ale Krulce kontaktoval i jeho spojenec Jiří X Doležal. Ten se ukázal být spíše užitečným idiotem než pomocníkem Krulce. V Reflexu totiž propálil to, co se Krulec snažil jinde zapírat. „K nějakým platbám sice došlo, ale rozhodně jsme nevyhověli všem jejich požadavkům.“ citoval Krulce užitečný idiot Doležal.

Více jak měsíc po tomto kousku Doležal odkrývá další významný fakt. Tedy, že navzdory chvastounským řečem Krulce na facebooku, akce SRB citelně komplikují provoz Řízkárny. Na webu Doležal píše: “Spojil jsem se s majitelem Řízkárny panem Krulcem a ptám se, jak ten neustálý a sílící nátlak snáší: „Zásadně nás to omezuje na provozu. Personál je psychicky unavený a vyčerpaný. Začíná se to silně projevovat na ekonomice našeho provozu, poškozuje nás to. Policie opět přijela, vyklidila hotel, prohledala ho se psem cvičeným na výbušniny a zase odjela, protože nic nenašli.“

Co k tomu dodat? Snad jen znovu připomenout, že akce SRB budou narušovat provoz Řízkárny tak dlouho, dokud Krulec nezaplatí dlužnou mzdu i ostatním lidem na seznamu.

SRB_Síť_revolučních_buněk